Faaliyetler Tarih
Sempozyum internet sitesinin açılması 08 Eylül 2023
Başvuru kılavuzunun sempozyum internet sitesinde yayımlanması 08 Eylül 2023
Sempozyum için başvuruların alınması 09 Ekim - 20 Ekim 2023
Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması 13 Kasım 2023
Sunum yapmak üzere katılacak kişilerin teyit edilmesi ve yedeklerin belirlenmesi 17 Kasım 2023
Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi 3 Aralık 2023
Sempozyumun gerçekleşmesi 26-27 Aralık 2023
Sunulan çalışmaların bildiri kitabı hâline getirilmesi Ocak 2024

.
.