SEMPOZYUM TEMALARI

Öğretmenlik ve Mesleki Gelişim

 • Öğretmenlerin Eğitim ve Öğretimdeki Yeri ve Önemi
 • Öğretmenlerin Sosyal Değişimi
 • Öğretmenlerin Mesleki Tatminleri ve Gelişimleri
 • Öğretmenlerin Hayat Boyu Öğrenme Eğilimleri
 • Kriz Durumlarında Öğretmenin Rolü

Eğitimde Kültürel Miras ve Değerler Eğitimi

 • Millî ve Manevi Değerlerin Eğitimi ve Öğretimi
 • Eğitimde Kültür ve Medeniyet Bilinci
 • Şahsiyet Eğitimi
 • Duygu Terbiyesi
 • Demokrasi Bilinci

Eğitim ve Öğretim Süreci

 • Yeni Yaklaşımlar ve Girişimcilik
 • İyi Uygulamalar
 • Öğretim Programları
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Eğitim Ortamları

Teknolojik Gelişmelerin Eğitime Etkisi

 • Eğitimde Teknoloji Kullanımı
 • Dijital Okuryazarlık
 • Yapay Zekâ İçerikli Uygulamalar

Eğitimde Kapsayıcılık ve Rehberlik

 • Kapsayıcı Eğitim
 • Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Ders Dışı Sosyal Etkinlikler

Yurtdışı Türk Okulları ve Milletlerarası Okullar

 • Öğretmenlerin Gözüyle Bu Okullarda Eğitim
 • Bu Okullarda Öğrenen Profili
 • Bu Okullarda İnsan Yetiştirme Anlayışları

Eğitimde Paydaşların Rolü ve Katılımı

 • Öğrenci ile Öğretmen İletişimi
 • Veli, Aile ve Okul İlişkisi
 • Okul Yöneticisi ve Eğitim Hiyerarşisi
 • Zümreler Arası İş Birliği
 • Öğretmen ve Sivil Toplum Kuruluşları