SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI

Prof. Dr. Yusuf TEKİN, Millî Eğitim Bakanı

SEMPOZYUM BAŞKANI

Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Birol AKGÜN Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı
Prof. Dr. Hasan MANDAL Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Naci BOSTANCI Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı
Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Osman MERT Türk Dil Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Şeref ATEŞ Yunus Emre Enstitüsü Başkanı
Prof. Dr. Yüksel ÖZGEN Türk Tarih Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Fulya BAYRAKTAR Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Ercan OKTAY Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Dekan)
Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN Hacettepe Üniversitesi (Dekan)
Prof. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ali CAN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Fuat ARICI Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Asım ARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ayfer ŞAHİN Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. Betül TİMUR Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Beyhan ZABUN Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz MELANLIOĞLU İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz TONGA Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Engin KURŞUN Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Erol DURAN Uşak Üniversitesi
Prof. Dr. Eyüp SALLABAŞ Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Fahri TEMİZYÜREK Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma AÇIK Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Gencay ZAVOTCU Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati AKYOL Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim
Prof. Dr. Hikmet KAVRUK Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim GÜLTEKİN İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. İdris Nebi UYSAL Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan GÜNBAYI Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. İnayet AYDIN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. İsa Birkan GÜLDENOĞLU Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Kamil COŞKUN Ankara Hacı Bayram Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet KATRANCI Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa BAŞARAN Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ÇEVİK Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa GÜÇLÜ Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Muzaffer ÖZDEMİR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Nail YILDIRIM Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Nezir TEMUR Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nuri DOĞAN Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Oktay AKBAŞ Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Özcan BAYRAK Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Sabri SİDEKLİ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Salih ŞAHİN Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Selçuk KARAMAN Ankara Hacı Bayram Üniversitesi
Prof. Dr. Selma ELYILDIRIM Ankara Hacı Bayram Üniversitesi
Prof. Dr. Selma YEL Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Serçin KARATAŞ Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Serdal SEVEN İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Serkan ŞENDAĞ Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Serkan TİMUR Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Tevfik ERDEM Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Tevhide KARGIN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Türkan DOĞAN Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur AKIN Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Yalın KILIÇ TÜREL Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Zekai ÖZDEMİR İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Filiz ELMALI Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa TAHİROĞLU Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Müzeyyen Nazlı GÜNGÖR Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Tarık DEMİR Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Tarkan GÜRBÜZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ali CAN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Fuat ARICI Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ayfer ŞAHİN Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. Betül TİMUR Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Beyhan ZABUN Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz MELANLIOĞLU İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz TONGA Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Erol DURAN Uşak Üniversitesi
Prof. Dr. Eyüp SALLABAŞ Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Fahri TEMİZYÜREK Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Gencay ZAVOTCU Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Hikmet KAVRUK Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. İdris Nebi UYSAL Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan GÜNBAYI Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Kamil COŞKUN Ankara Hacı Bayram Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet KATRANCI Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa BAŞARAN Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa GÜÇLÜ Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Muzaffer ÖZDEMİR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Nail YILDIRIM Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Nezir TEMUR Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nuri DOĞAN Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Oktay AKBAŞ Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Özcan BAYRAK Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Sabri SİDEKLİ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Salih ŞAHİN Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Selçuk Karaman Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Selma ELYILDIRIM Ankara Hacı Bayram Üniversitesi
Prof. Dr. Selma YEL Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Serçin KARATAŞ Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Serdal SEVEN İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Serkan ŞENDAĞ Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Serkan TİMUR Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Tevfik ERDEM Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Tevhide KARGIN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur AKIN Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Yalın KILIÇ TÜREL Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Zekai ÖZDEMİR İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Adem TAŞDEMİR Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet BAŞKAN Hitit Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet DELİL Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Melih GÜNEŞ Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. Alper YORULMAZ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Cem KORKUT Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Elçin AYAZ Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. Filiz ELMALI Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Hafife BOZDEMİR YÜZBAŞIOĞLU Kastamonu Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan Hüseyin MUTLU Ordu Üniversitesi
Doç. Dr. İkramettin DAŞDEMİR Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet GEDİZLİ Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Metin ELKATMIŞ Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammet ÖZDEMİR Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa TAHİROĞLU Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Nalan ALTAY Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Neşe KARA ÖZKAN Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Doç. Dr. Nilay NEYİŞÇİ Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Oğuzhan KURU Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Özkan SAPSAĞLAM Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Remzi YILDIRIM Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Sezen TOFUR Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Süleyman Erkam SULAK Ordu Üniversitesi
Doç. Dr. Talat AYTAN Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Tarık DEMİR Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Tarkan GÜRBÜZ ODTÜ
Doç. Dr. Yasemin KUŞDEMİR  Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf Mete ELKIRAN Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Özkan ÇELİK Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Ali ŞİMŞEK Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ALTINOVA ŞAHİN Gazi Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi
Dr. Ayşe Şule YÜKSEL Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Dr. Banu ALTINOVA Harun Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Dr. Beyazıt Bestami YÜKSEL İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Dr. Beyhan CAN Uşak Üniversitesi
Dr. Elif Büşra UZUN Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Dr. Elif Tuğçe KARACA Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Emine ŞİMŞEK Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Dr. Enver TÜRKSOY Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Erol BARIN Gazi Üniversitesi
Dr. Filiz GÜLHAN İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Dr. Filiz KARA İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Dr. Gökhan KAYIR Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Gülsen ALTUNTAŞ Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Halil ÇOKÇALIŞKAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. İbrahim DOYUMGAÇ Adıyaman Üniversitesi
Dr. Kübra CEVHERLİ Sakarya Üniversitesi
Dr. Kübra YENEL Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Leyla BOSTAN İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Dr. Mehmet Akın BULUT İbni Haldun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat AYAR Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi
Dr. Nazlınur GÖKTÜRK TÜNEY Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Dr. Ögr. Üyesi Abdullah GÖKDEMİR Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Olcay ÖZDEMİR Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Buket TENEKE ODUNCU Karabük Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Cenk YOLDAŞ Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş ERBAŞ Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Dilek ÇELİK Şırnak Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih KANA Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILMAZ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Neşe UYGUN Gaziantep Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Tuba BAYKARA Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Dr. Ömer AKPINAR İstanbul Kâğıthane Mehmet Âkif Ersoy Ortaokulu
Dr. Özgür SİREM Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Dr. Tuğrul Gökmen ŞAHİN İnönü Üniversitesi
Dr. Umut ARAT Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Dr. Yasemin ÇİMEN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Dr. Zeynep AYSAN ŞAHİNTAŞ TÜBA
Dr. Zübeyde TİRYAKİOĞLU Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
Öğr. Gör. Ömer Faruk KIRLANGIÇ Ankara Üniversitesi
Dr. Zeynep Şen Hacettepe Üniversitesi

Dr. Yasin ELÇİ, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Muharrem TANYILDIZI, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Hamdi BEDİROĞLU, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü
Habip SALBAŞ, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İhsan ERKUL, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Hikmet AZER, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Murat NEDİRLİ, Mesleki ve Teknik Genel Eğitim Genel Müdürlüğü
Serkan KOCABAŞ, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Bekir ŞİRİN, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Gökçağrı GÜREL, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Dr. Kadir Burak SALİMOĞLU, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Dr. Ayhan ÖZTÜRK, Strateji Geliştirme Başkanlığı
Yasin VURAL, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Emrullah UZUN, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Can EKMEN, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü
Melek ÖZKAYACAN, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Dr. Emine ŞİMŞEK, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Dr. Nazlınur GÖKTÜRK, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Seher Esra AKYOL SAĞDIÇ, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Özlem GÜNER, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Fatma CAMCI, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Beste ERDEMOĞLU, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Kamil Ünal BAŞTÜRK, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Celalettin Şişman, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Türkiye Bilimler Akademisi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Türkiye Maarif Vakfı

Türk Dil Kurumu
Türk Tarih Kurumu
Yunus Emre Enstitüsü

1