Değerlendirme Sonuçları Açıklanmıştır. Tıklayınız.

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesi cumhuriyetin ilanı ile taçlanmıştır. Bağımsızlık düşüncesi ile inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseridir.

Cumhuriyetin 100. yılında eğitimin inşasında ve bekasında söz sahibi  öğretmenlerimizin maarif davamızın bugünü ve geleceği hususundaki fikirlerini almak ve eğitimde Türkiye Yüzyılı’na en iyi nasıl katkıda bulunabileceklerini ortaya koymak amacıyla Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim Sempozyumu düzenlenecektir. Bu sempozyum öğretmenlerin gözüyle günümüzde eğitimin güçlü yönleri, fırsatları; eğitim öğretim sürecindeki rolünüzü, tecrübelerinizi ve geleceğe dair beklentilerinizi daha iyi anlamak için bizlere önemli imkânlar sunacaktır. Böylece eğitim sisteminin güncel durumu ve gelecekteki muhtemel değişimleri hakkında elde edilecek değerlendirmelerle eğitimde iyileştirmeler yapmak için atılacak adımlara da katkı sağlayacaktır.

“Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kutlamaları”  kapsamında 26-27 Aralık 2023’te Ankara’da düzenlenecek sempozyuma Bakanlığımız bünyesinde görev yapan tüm öğretmenlerimiz belirlenen temalarla ilgili en fazla 300 kelimeden oluşan bildiri özet metniyle 09 Ekim-20 Ekim 2023 tarihleri arasında yuzuncuyildaegitim.meb.gov.tr adresinden başvuruda bulunabilecektir.

Sempozyum sonunda sunumu yapılan bildiriler kitap hâline getirilerek ilgililerin istifadesine sunulacaktır. Ayrıca bu sunumlar profesyonel olarak kayıt altına alınarak Bakanlığımızın ilgili çevrim içi platformlarında erişime açılacaktır.

Sayın Bakanımız Yusuf TEKİN’in Onursal Başkanlığını yapacağı sempozyumun davetlileri arasında yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yapan kurumlar, Bakanlığımızın ilgili birimleri, akademisyenler ve öğretmenler yer alacaktır. Eğitim sistemimizin en önemli sacayaklarından biri olan öğretmenlerimizi dinlemek, çalışmalarından haberdar olmak ve tecrübelerinden faydalanmak için düzenlenecek Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim Sempozyumuna ilişkin gelişmeleri takip etmek ve daha detaylı bilgi almak için yuzuncuyildaegitim.meb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu